Instalace / montáž betonových výrobků z dvou a více dílů.

 

Veškeré betonové výrobky skládající se z dvou a více dílů jsou určeny k slepení, a to především z důvodu bezpečnosti a také díky možným nepřesnostem, které vznikají při výrobě, avšak tyto nepřesnosti nejsou výrobní vadou.

Jednotlivé díly by měly být slepeny stavebními flexi lepidly odolnými proti mrazu, tyto lepidla se také používají pro lepení keramické dlažby a obkladů, kamene apod. a jsou schopné eliminovat jednotlivé nerovnosti mezi jednotlivými díly betonových výrobků.

Použití lepidel z kartuší, jako je silikon či montážní lepidlo je možné pouze v případech, kdy to výrobek umožňuje (malá mezera mezi jednotlivými díly výrobku).

Barvy používané při malbě betonových výrobků mají na montážní lepidla a silikony špatnou přilnavost, to může časem způsobit rychlejší odlupování barvy na malovaných výrobcích, případně jiné barevné rozdíly u výrobků z čistě šedého nebo bílého betonu a také v provedení sahara.

 

Pro montáž betonových výrobků používáme:

1. Flexibilní lepidlo odolné proti mrazu vhodné pro lepení keramických dlažeb, kamene apod. (výrobci: Cemex, Weber apod.)

2. Barvy pro dodatečné zaretušování lepených spojů, které jsou dodávány na přání ZDARMA pouze k malovaným výrobkům, a to v barvách zlatá, měděná, zlato-měděná a stříbrná.

3. K výrobkům z bílého a šedého betonu se retušovací barvy nedodávají, standardně se používají spárovací hmoty vhodné do venkovního prostředí.

4. Standardní hloubkovou penetraci (není podmínkou).

5. Klínky pro k vyrovnání jednotlivých dílů.

6. Hadřík k odstranění přebytečného lepidla.

7. Vodováhu

8. Nádobu na míchání flexi lepidla.

 

Umístění osvětlení:

V případě potřeby je možné umístit do některých betonových výrobků LED osvětlení.

Osvětlení doporučujeme instalovat současně s lepením jednotlivých dílů betonového výrobků.

 

Postup montáže betonových výrobků:

Základní díl betonového výrobku postavíme do vodováhy na místo, kde jej chceme umístit.

Mezi jednotlivé prvky vložíme namíchané flexibilní mrazuvzdorné lepidlo (u míchání se řídíme doporučením výrobce na obalu), následující díl položíme do připraveného flexibilního lepidla a nastavíme jej také do vodorovné polohy, případně jej zafixujeme pomocí klínu, tak aby při montáží dalšího dílu nedošlo k klesnutí dílu předchozího, přebytečné lepidlo setřeme vlhkým hadříkem, tuto akci opakujeme až do doby než postavíme celý výrobek.

 

Po počátečním vytvrzení lepidla odstraníme klíny a vyplníme místa, kde byly klíny umístěny opět flexibilním lepidlem, přebytečné lepidlo opět otřeme vlhkým hadříkem.

 

Finální úprava již slepeného výrobku (retuš spojů)

 

Bílý beton

Po zaschnutí flexi lepidla jsou bílé cementové výrobky retušovány bílou spárovací hmotou.

Při úplném zaschnutí spárovací hmoty je výrobek připraven k užívání.

Šedý beton

Po zaschnutí flexi lepidla jsou šedé cementové výrobky retušovány šedou spárovací hmotou.

Při úplném zaschnutí spárovací hmoty je výrobek připraven k užívání.

 

Malované betonové výrobky:

Po zaschnutí flexi lepidla jsou malované betonové výrovky připravené na nátěr základním nátěrem.

Základní nátěr je prováděn černou barvou a před nanesením finální patiny je nutné, aby řádně vyschl.

 

Nanášení patinovací barvy:

Patinovací barvu nanášíme tak, že namočíme pouze špičku štětce a snažíme se jednotlivé tahy provádět tak, abychom veškerou přebytečnou barvu stáhli, aby nám nevznikaly nevzhledné kapky a stekliny, také nám nesmí zůstávat souvislá vrstva patinovací barvy, ale je žádoucí, aby nám prosvítala černá základní barva.

 

Jiný způsob montáže provádí zákazník na vlastní riziko, led osvětlení a jinou elektroinstalaci by měla provádět pouze vyškolená osoba s příslušným oprávněním.

 

Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případné škody na majetku, či zranění způsobené špatnou montáží.